לאחרונה פורסם נוסחה הסופי של תכנית מס' תא/3616א - רובע 3 בתל אביב, החלה על השטח התחום בין הרחובות רח' אבן גבירול ממזרח, רח' הירקון ממערב, נחל הירקון מצפון ורחוב בוגרשוב, בן ציון ומרמורק מדרום.

תכנית רובע 3 קובעת הוראות לבנייה חדשה או לתוספת בנייה, תוך הטמעת המדיניות העירונית בדבר חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה בהתאם לסעיף 23 לתמ"א 38 ושמירה על עקרונות הכרזת אונסק"ו. 

לנוחיות קהל לקוחותינו, להלן סיכום מספר הקומות המותר בתחום הרובע, בהתבסס על הוראות התכנית המאושרת: 

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ שמאי ו/או משפטי.