שלומי חזוט - שמאי מקרקעין

שלומי חזוט
טל. 03-6142323
פקס. 03-6142322

דוא”ל. [email protected]


תארים

בוגר כלכלה ומינהל עסקים (B.A); אוניברסיטת בן גוריון, 2015

הוסמך כשמאי מקרקעין בשנת 2019

תחומי התמחות

  • הערכות שווי
  • עריכת שומות לעניין היטל השבחה 
  • בדיקות כדאיות כלכלית 
  • עריכת דו"חות אפס 
  • הערכות שווי לצורך העמדת נכסים כבטוחה לאשראי בבנק (תקן 19) ולצורך הכללתם בדו"חות הכספיים של החברה (IFRS)
  • בחינת תכניות בנין עיר וטבלאות הקצאה ואיזון והכנת חוו"ד שמאיות במסגרת הגשת התנגדות לתכנית