ים פלומו - כלכלנית ובוגרת התמחות בשמאות מקרקעין

ים פלומו
טל. 03-6142323
פקס. 03-6142322

דוא”ל. YP@estate.co.il


תארים

בוגרת כלכלה וניהול (B.A); אוניברסיטת אריאל, 2018

בוגרת התמחות בשמאות מקרקעין, 2021

תחומי התמחות

  • הערכות שווי
  • עריכת שומות לעניין היטל השבחה וירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק תכנון הבנייה
  • בחינת תכניות בנין עיר וטבלאות הקצאה ואיזון והכנת חוו"ד שמאיות במסגרת הגשת התנגדות לתכנית
  • ליווי הליכים מול רשות מקרקעי ישראל