הכותב - צביקל עדי - כלכלן ושמאי מקרקעין (חבר לשכת שמאי מקרקעין בישראל והאקדמיה למחקר ויישום שמאות מקרקעין. היה בעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל וכיום חבר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים).

01/07/2008


פורסם באתר גלובס ביום 6.7.2008


תוכנית המתאר הארצית שאושרה לפני למעלה מ-3 שנים ונועדה לעודד חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה נכשלה במבחן הזמן.

אם לאחר 3 שנים קיימים בהליכי בקשת היתר רק 7 מבנים (כך לפי דווח מוועדת הפנים של הכנסת), הרי שאין אלא להגדיר התכנית ככישלון צורב.
ח"כ פינס רשאי לזקוף ל"זכותו" את הכישלון הצורב הזה, לפחות באופן חלקי.
כך, במקום לעודד הבניה, מכביד ח"כ פינס בבירוקרטיה מיותרת.
חוק התכנון והבניה לא מטיל היטל השבחה על השבחות הנובעות מאישור תכניות מתאר ארציות.
תיקון לחוק שיזם ח"כ פינס מקנה פטור של 90% מהיטל ההשבחה במחוז תל-אביב ופטור מלא לשאר המחוזות.


לפיכך ישאל השואל:
מה הועיל "הפטור לכאורה" שניתן לשאר היישובים?
והתשובה: אף לא תועלת שולית מכיוון שממילא, לא היה מוטל היטל השבחה בגין אישור תכנית מתאר ארצית (כדוגמת תמ"א 38) (במאמר מוסגר יצוין שפס"ד מואש קבע כי יוטל היטל השבחה בגין תמ"א 18 אשר אישרה בניית תחנות תדלוק וזאת משום שדרך הקניית הזכויות בתכנית הינה בצורת תיקון תכניות מתאר מקומיות עליהן חלה חובת תשלום היטל השבחה, ברור מאליו כי תמ"א 38 איננה דומה מהיבט זה).

ומה הושג בעקבות אישור "הפטור המדומה"?
מעתה, אם לא היה די בבירוקרטיה, רואות העיריות בהקניית הפטור אישור לכאורה שניתן לגבות היטל השבחה בגין תמ"א 38 (לדעת כותב המאמר ממילא לא חלה חובת תשלם בגין תמ"א 38).
מאחר וגביית היטל השבחה הינה הוראה מחייבת, הרי שהעיריות מוציאות שומות היטל השבחה הגוררות שומות נגדיות, דיונים אצל שמאים מכריעים, צפויים עררים לוועדת ערר להיטלי השבחה (ששר הפנים טרם מינה את חבריהן ולפיכך הדיונים בפניהם מעוכבים מזה למעלה משנה והתור המשתרך ארוך ומייגע) יש לצפות לעררים שיוגשו לבתי המשפט (מחוזי ואף עליון).
יודגש כי סיבוך בירוקרטי זה שהומצא ע"י ועדת הפנים ידחה כל בניה במרכז הארץ בחודשים רבים ואולי יסכל כלל את ביצוע התכנית.
וזאת בשעה שקברניטי המשק ובראשם חבר הכנסת פינס מצהירים הצהרות נבובות מתוכן על הקלות לכאורה לעידוד הבניה.

ח"כ פינס! אם ברצונך לעודד חיזוק מבנים, כך עליך לפעול:
א. לבטל את כל העיסוק בהיטל השבחה.
למחוק את ההוראות והתקינה שבטעות יסודם ולהבהיר שהתוספת השלישית ממילא לא חלה על תכניות מאתר ארציות (אני מניח שנקלעת לסאגה מבישה זו רק בשל בורות ויעוץ רע!!!).
ב. להודיע, חד משמעית, שאין כל מיסוי על בניה מכל מן וסוג שהוא (מס שבח, מס רכישה, מע"מ וכיו"ב) ובלבד שהתמורה שמקבלים בעלי הקרקע הינה תמורה לפי תמ"א 38 ואין נפקא מינה מה בונה היזם.
על תמורה נוספת שמקבלים בעלי הקרקע (מעבר לזכויות שהתמ"א התירה - ממד"ים והרחבת דירות עד 25 מ"ר לדירה) בין במזומנים או בשווה כסף ישולם מס אחיד בשיעור 20% (זאת על מנת להימנע מסיבוכים בירוקרטים).
ג. לתקן את הוראות התמ"א כך שלא יהיה צורך בפרסום הודעות לשכנים ובדיון בהתנגדויות.
ד. לקבוע שניתן לחרוג מקווי בניין צדדיים ואחוריים עד 60% מהמותר וזאת על מנת לאפשר לבנות התוספות האפשריות שלא בדרך של הקלה, ללא פרסומים וללא דיונים מיותרים. כיום במרבית הבתים לא ניתן להוסיף את הבניה המוקנית כתמריץ.
ה. להקצות כוח אדם מיוחד במסגרת הוועדות או לשכור שירותים הנדסיים חיצוניים ולהקנות להם סמכות לתת היתרים וזאת ללא הסבך הבירוקרטי המוכר.
הטלת האחריות המלאה לעמידה בתקינה ובחקיקה על האדריכל, המהנדס והיזם, תאפשר לוועדות לתת היתרים בתוך תקופת יעד של שבועיים במקום חודשים רבים שעורך הנושא כיום.

רק שינוי דרסטי, כמוצע, יאפשר תנופת חיזוק מבנים וימנע קטסטרופה בעתיד.
שלא תאמרו שלא ידעתם!!!