הכותב - צביקל עדי - כלכלן ושמאי מקרקעין (חבר לשכת שמאי מקרקעין בישראל והאקדמיה למחקר ויישום שמאות מקרקעין. היה בעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל וכיום חבר מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים).

02/09/2008


ככל שמתקדמים פרויקטים בנושא תמ"א 38 מתחוורת לתדהמתנו הרשלנות והחובבנות ..... מתקבלות ההחלטות.

מגמת המחוקק לעודד חיזוקים כנגד רעידות אדמה.

ראינו כבר כיצד המציא המחוקק חובת תשלום היטל השבחה בבניה לפי תמ"א למרות שהחוק פוטר חובת תשלום זו. הפעם נפנה הזרקור לנושא המע"מ.

נקבע כי חיזוק המבנה כנגד פגיעת רעידת אדמה וכן הבניה שניתנת בתמורה לדיירים במסגרת העסקה פטורה ממע"מ.

משמעות הפטור הינה כי: "לא תחול חובת תשלום מע"מ על דיירים בגין עלויות הבניה שהם מקבלים במסגרת התמ"א".

בעקיפין יש בכך משום תמריץ לקבלן כיוון שסביר שבעלי דירות יבקשו להעמיס מע"מ זה על הקבלן.

עם זאת, מוצאים עצמם קבלנים באופן מיידי במצב בו בשל הוראת הפטור אינם יכולים לקזז מע"מ תשומות.

כן מתייקרות הוצאות הבניה של הקבלן ב-15.5%, מעמיסות על כדאיות העסקה ומוציאות ממעגל העסקאות הכדאיות עסקאות רבות.