התחשבות בתמ"א 38 - היטל השבחה - פסק דין של המחוזי בעניין היטל ההשבחה שגוי ובעייתי

גלובס, 24.8.2021

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001382640