משרד הפנים


מנהל התכנון במשרד הפנים
שער המידע לרישוי ובניה 
פורטל גיאוגרפי לאומי
מינהל מקרקעי ישראל